به سایت آزمایشگاه مرجع استان خوش آمدید

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2720
 بازدید امروز : 70
 کل بازدید : 176726
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.3728
محتويات مرتبط
شرح وظایف

شرح وظایف:

      انجام آزمایشات کشت خون ارجاعی از بیمارستان ها جهت بیماران بستری با استفاده از دستگاه بک تک

 

فعاليت به عنوان آزمايشگاه ارجاع جهت بيماريهاي تحت مراقبت واگير  

عفونت هاي باكتريايي

بيماري سل :

توانمندي انجام آزمايش ديد مستقيم

 بازبيني گسترش هاي دريافتي از آزمايشگاه سطح 3 (10 % گسترش هاي منفي و كليه گسترش هاي مثبت )

كليه آزمايشگاههاي كشت ،آنتي بيوگرام ويا آزمايشگاههاي مولكولي سل مستقر در سطح دانشگاه  بايد تحت نظر آزمايشگاه مرجع دانشگاهي فعاليت نمايند

 

التور :

انجام روشهای تاييدی در موارد مشکوک که مراکز قادر به تشخيص آن نبوده ويا انجام آزمايشهای تخصصی که مرکز بهداشت شهرستان( سطح 3 ) قادر به انجام آن نمی باشند، شامل تاييد تشخيص با استفاده از آنتي سرمهاي معتبر تاييد شده ونيز آنتي سرم O139

دريافت 5 نمونه اول تشخيص داده شده از مركز بهداشت شهرستان وانجام آزمايشات مربوطه جهت تشخيص و تاييد تشخيص

ارسال 5 نمونه اول تاييد شده توسط آزمايشگاه مرجع دانشگاه به آزمايشگاه مرجع كشوري بيماري التورجهت تاييد تشخيص

 

بيماريهاي منتقله از آب و غذا شامل شيگلوز، سالمونلوز، اشريشيا كلي پاتوژن،Coli O157 H7  E. و..... :

انجام روش هاي تشخيصي وتاييد تشخيص در مورد10% نمونه هاي تشخيص داده شده دريافتي از مركز بهداشت شهرستان در مورد باكتري هاي فوق

ارسال 5% نمونه ها در مورد باكتريهاي فوق از آزمايشگاه مرجع 43 دانشگاه ودانشكده علوم پزشكي به آزمايشگاه همكاردانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران وآزمايشگاه مرجع كشوري اشريشيا كلي واقع در انستيتو پاستور ايران

 

مسموميت غذائي ناشي از توكسين  استافيلوکوک و ... :

مديريت ارسال نمونه به آزمايشگاه مرجع منطقه اي ويا آزمايشگاه مرجع كشوري (در دست اقدام جهت تعيين واعتباربخشي)

بوتوليسم :

مديريت ارسال نمونه به آزمايشگاه مرجع کشوري بيماري (انستيتو پاستور ايران )

ديفتري و سياه سرفه :

مديريت ارسال نمونه جهت تشخيص وتأييد تشخيص آزمايشگاهي به آزمايشگاه همكار (آزمايشگاه تشخيص بيماري ديفتري و سياه سرفه واقع در انستيتو پاستور ايران)

مننژيت :

تعيين واعتباربخشي آزمايشگاه يك بيمارستان در سطح هر دانشگاه علوم پزشكي جهت انجام آزمايش هاي تاييد تشخيص ويا انجام آزمايش هاي تكميلي وتخصصي با همكاري اداره امور آزمايشگاههاي بخش درمان

اطمينان از صحت عملكرد كليه آزمايشگاههاي بيمارستان در سطح دانشگاه  طبق شرح وظايف مربوطه

جذام :

بازبيني گسترش هاي دريافتي از آزمايشگاه سطح 3 (10 % گسترش هاي منفي و كليه گسترش هاي مثبت )

تاييد تشخيص گسترش هاي مشكوك

ارسال به آزمايشگاه همكار( مركز تحقيقات پوست وجذام دانشگاه تهران، در حال اعتباربخشي) در موارد خاص جهت تاييد تشخيص

لپتوسپيروز:

مديريت ارسال نمونه به آزمايشگاه همكار (انستيتو پاستور آمل)

 

عفونت هاي ويروسي

 

سرخك، سرخجه:

مديريت ارسال نمونه به آزمايشگاه همكار(آزمايشگاه ويروس شناسي دانشكده بهداشت دانشگاه تهران)

روتاويروس :

مديريت ارسال نمونه به آزمايشگاه همكار( مركز تحقيقات بيمارستان كودكان مفيد)

پوليوميليت:

 مديريت ارسال نمونه به آزمايشگاه همكار( آزمايشگاه ويروس شناسي دانشكده بهداشت دانشگاه تهران)

بيماري تب كريمه كنگو(CCHF):

مديريت ارسال نمونه به آزمايشگاه مرجع کشوري بيماري(انستيتو پاستورايران)

 

آمادگي براي مواجهه با شرايط بحران شامل بحرانهاي طبيعي (سيل و زلزله ) و يا بحرانهاي ساخته دست بشر مانند جنگ، بيوتروريسم ونيزآلودگيهاي آب و هوا وغيره

 


اوقات شرعی